Ouderraad

Ook heeft onze school een ouderraad. Deze bestaat uit ouders/verzorgers die worden gekozen uit en door de ouders, u dus. Iemand uit het team is als adviseur bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig.

De OR is een actieve en betrokken groep ouders, die helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten in en rond de school. Voor de organisatie van haar activiteiten maakt de ouderraad gebruik van de vrijwillige ouderbijdrage die ieder jaar geïncasseerd wordt. Hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar een aparte brief met meer informatie. 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u de OR bereiken via het volgende e-mail adres: or@obs-nicolaasbeets.nl.