Passend onderwijs

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’.

Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.


Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school
beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze
ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra
ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra
ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in
Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio,
lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH 
www.sppoh.nl
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Het samenwerkingsverband waar onze school toe hoort met veel actuele informatie over PassendOnderwijs specifiek voor onze regio. U kunt zich daar ook inschrijven voor een nieuwsbrief voorouders.

 

Via onderstaande documenten willen wij u informeren over Passend onderwijs en over de invoering hiervan op de Nicolaas Beets.
Schoolondersteuningsprofiel