Zorg

Als schoolteam doen we ons best om ervoor te zorgen dat onze leerlingen veel leren en een prettige sfeer ervaren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Veel kinderen doorlopen de basisschool zonder al te veel problemen. Maar natuurlijk zijn er ook leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak of met een goede werkhouding. Daarnaast zijn er leerlingen die het werk juist veel te makkelijk vinden en extra uitdaging nodig hebben.
In zulke gevallen kan het nodig zijn dat een leerling extra ondersteuning krijgt. Meestal gebeurt dit in de klassen door de leerkracht zelf. Het kan ook zijn dat leerlingen op momenten buiten de klas aan de slag gaan, zodat ze intensiever begeleid kunnen worden. Op school zijn er dan ook meerdere collega’s werkzaam die de groepsleerkrachten helpen bij het verzorgen van de extra ondersteuning.

 
In het geval van extra ondersteuning is het belangrijk dat de leerling, de ouders en de leerkracht heldere afspraken met elkaar maken. Daarnaast kan ook de intern begeleider Mirjam van der Meer meedenken en adviseren. Zij is gespecialiseerd in de zorg voor de leerlingen en coördineert en begeleidt deze zorg.

 
Daarnaast hebben we als school afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de zorg voor onze leerlingen gewaarborgd is. Onderaan vindt u diverse documenten waarin u hierover meer informatie kunt vinden.  

 
Voor vragen en of opmerkingen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met een van onze intern begeleiders. 

Hieronder vindt u een aantal relevante documenten:

 

Gedragsprotocol

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024