Foto 1
 

Missie

OBS Nicolaas Beets: Ieder kind een talent!

Missie

Het leggen van een solide basis staat op de Nicolaas Beets voorop. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere schoolloopbaan en actief burgerschap. Daarbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld. Vanuit een modern, divers en actueel aanbod willen wij aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

 

Identiteit

OBS Nicolaas Beets is een openbare basisschool. Wij maken geen onderscheid in geloof, afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom en wij veroordelen elkaar niet.

Wij willen als school onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de (toekomstige) maatschappij. Wij streven ernaar onze schoolorganisatie zo in te richten dat de kinderen de kans krijgen om zelfstandig beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen, om samen te werken en om in contact te treden met de wereld buiten de school. Daarom willen wij als school ook een afspiegeling vormen van die maatschappij.

Wij verwachten van alle leerlingen en ouders dit principe te accepteren en te onderschrijven.  

Iedereen is uniek. Dit betekent dat wij erkennen en respecteren dat er verschillen zijn in de capaciteiten en kwaliteiten van onze leerlingen. Wij gaan positief om met deze verschillen. Wij geloven erin dat het goed is om elkaar te helpen waar nodig en dat wij veel van elkaar kunnen leren.