Foto 1
 

Mindlab

Ook voor leerlingen die aan de extra uitdaging niet genoeg hebben bieden we we extra aanbod. Voor deze leerlingen hebben wij het Mindlab. Dit is een klas die één keer per week les krijgt van een eigen Mindlab-leerkracht. In dit lab wordt een verrijkt leerprogramma aangeboden dat past bij de onderwijs- en
leerbehoeften van deze leerlingen. Zij worden geprikkeld om hun vaardigheden of denkwijzen verder te verkennen.

 

  

Executieve vaardigheden
Hierbij gaat het met name om executieve vaardigheden. Leerlingen hebben deze vaardigheden nodig om complexe taken uit te kunnen voeren. Denk aan planning en organisatie: wat ga ik doen, wanneer en hoe doe ik dat? Of aan het vlot kunnen beginnen aan een taak of opdracht en het kunnen inschatten van benodigde tijd voor een taak. Maar ook om informatie kunnen selecteren. Of de vaardigheid om een doel te stellen en vol te houden om dat doel te bereiken.

 

Complexe taken
Kinderen hebben hier de executieve functies nodig voor bijvoorbeeld het samenwerken, beslissingen nemen en kritisch denken. Maar ook voor het hebben van goede relaties, het ontwikkelen van schoolse vaardigheden en het doorzetten bij moeilijke taken. Voor het ontwikkelen van de executieve functies, de basis voor het leren van nieuwe dingen, is het van belang dat de leerstof daartoe uitdaagt. In het Mindlab worden complexe taken en opdrachten aangeboden, waardoor leerlingen leren hun executieve functies op een goede manier in te zetten.

 

Deelname in overleg
Niet iedere leerling is geschikt voor het Mindlab. Leerkrachten bepalen samen met IB-er en Mindlan-leerkracht welke leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan het Mindlab. Dit wordt altijd met ouders overlegd.