Foto 1
 

Situering van de school

De Nicolaas Beets is gehuisvest in een uniek en opvallend gebouw, in 1931 gebouwd door architect F. Zwanenburg. Het schoolgebouw staat aan de Beetslaan naast Huize Cromvliet, dat omgeven is door een park, dat ook door de school gebruikt kan worden. De school beschikt over negen leslokalen en een multifunctionele aula.

De Nicolaas Beets is een openbare school, dat wil zeggen toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst of religieuze achtergrond. Dat proberen we uit te dragen. Wij willen kinderen leren op een positieve manier met die verschillende achtergronden om te gaan. Dat kunnen we niet alleen; ook ouders dragen hun steentje daaraan bij. Samen proberen we de school goed te laten draaien door alle mogelijkheden optimaal te benutten.

De basisschool is een belangrijk deel van het leven. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten. Het is dus belangrijk die keuze weloverwogen te maken.