Foto 1
 

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarbij het verbeteren van leren op school centraal staat. Kinderen leren het beste als ze actief zijn, plezier hebben en het juiste aangereikt krijgen. IPC (website) helpt de school en de leerkracht hierbij. Het curriculum wordt up-to-date gehouden, waarbij er steeds oog is voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Kinderen hebben in elke fase van hun ontwikkeling andere behoeftes. Dat vraagt om onderwijs dat daarop aansluit.

Great Learning Nederland

IPC wordt aangeboden door Great Learning Nederland (website). Great Learning is een onderwijsorganisatie met een doorgaande leerlijn van 2,5 tot en met 15 jaar. Ze bieden verschillende producten en diensten aan, waarbij alles draait om het leren op scholen te verbeteren. Wereldwijd wordt er in 90 landen met IPC geleerd.

 

Units

Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk 

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’.
Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Het Startpunt van een unit is een activiteit in de vorm van een spannende inleiding voor kinderen. Plezier en enthousiasme creëren voor het thema is hierbij het belangrijkste doel. Hoe meer indruk het startpunt maakt, hoe bereidwilliger leerlingen zijn om te leren tijdens de unit.

In sommige gevallen kan het interessant zijn om een ouder of verzorger als spreker te vragen, vanuit een bepaalde maatschappelijke rol of beroep. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Wat weten de kinderen al? Vaak meer dan je denkt. Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Onderzoeken en verwerken

De aanwezige kennis wordt verder uitgebreid met andere relevante informatie. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen.  

Tijdens de Afsluiting sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. De kinderen delen wat ze geleerd hebben en mogen daar trots op zijn. De invulling van de activiteit is aan de school, maar je kunt je voorstellen dat het ontzettend leuk is om het geleerde te delen met andere klassen, schoolpersoneel, ouders en verzorgers. Kinderen worden zo bewuster van hun eigen leren en het beklijft beter. De Afsluiting is bovendien een belangrijk reflectiemoment dat vaak nieuwe inzichten en aha-momenten geeft.


Op de OBS Nicolaas Beets werken we in groep 1/2 via het EY, vanaf groep 3 werken we met IPC. Hieronder zijn twee ouderbrochures te vinden met specifieke informatie over het EY en het IPC.