Foto 1
 

IPC

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met een brede algemene ontwikkeling de wereld in gaan. Leerlingen leren aan de hand van thema’s, doen kennis en vaardigheden op en krijgen inzicht in de wereld om zich heen. Het wereldbeeld verbreedt zich. We gebruiken hiervoor het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gericht op de combinatie van meerdere vakken. 

 

Op de OBS Nicolaas Beets werken we in groep 1/2 via het Early Years, vanaf groep 3 werken we met IPC. Hieronder zijn twee ouderbrochures te vinden met specifieke informatie over het EY en het IPC. 

 

Geactualiseerd aanbod

Kinderen leren het beste als ze actief zijn, plezier hebben en het juiste aangereikt krijgen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Het curriculum wordt up-to-date gehouden, waarbij er steeds oog is voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Kinderen hebben in elke fase van hun ontwikkeling andere behoeftes. Dat vraagt om onderwijs dat daarop aansluit. 

Mileposts

De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor vier leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar waarin zij respectievelijk 5, 7, 9 of 12 jaar oud worden. De leerdoelen worden duidelijk kenbaar gemaakt waardoor kinderen weten waar ze naartoe werken en zelf ook verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leren. Iedere twee jaar wordt de routing geëvalueerd en zo nodig aangescherpt. We letten erop dat vakgebieden gelijkmatig verdeeld aan de orde komen.

Units

Gedurende een periode van een aantal weken staat een unit (thema) centraal, waarin verschillende zaakvakken behandeld worden. Zo worden er in verschillende units de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aangeboden. Maar ook techniek, ICT, mens en maatschappij, handvaardigheid, tekenen en internationalisering. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

 

Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken. Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

21ste eeuwse vaardigheden

De volgende 21e eeuwse vaardigheden komen binnen IPC aan bod: kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, informatievaardigheden, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Zelfregulering houdt in dat kinderen zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie of omgeving. Dit betekent ook dat ze goed weten wat ze kunnen en niet kunnen.


IPC in de praktijk 

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Het Startpunt van een unit is een activiteit in de vorm van een spannende inleiding voor kinderen. Plezier en enthousiasme creëren voor het thema is hierbij het belangrijkste doel. Hoe meer indruk het startpunt maakt, hoe bereidwilliger leerlingen zijn om te leren tijdens de unit.

 

Dan volgt de ‘kennisoogst’. Wat weten de kinderen al? Vaak meer dan je denkt. Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Onderzoeken en verwerken

De aanwezige kennis wordt verder uitgebreid met andere relevante informatie. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen.  

  

Tijdens de Afsluiting sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. De kinderen delen wat ze geleerd hebben en mogen daar trots op zijn. 

 

IPC-uitjes

Onze leerlingen gaan meerdere malen per jaar op excursie. De aard van deze excursies is in de meeste gevallen van educatieve aard en is verbonden met de inhoudelijke thema’s van IPC, waar in de klassen aan gewerkt wordt. Vaak is een uitje een afsluiting van een IPC-thema. Voorbeelden zijn bezoeken aan kunstmusua, Naturalis, Corpus, Space Expo of de natuurtuin in Rijswijk. Ook hebben we afgelopen schooljaar een verzorgstehuis geadopteerd, waarbij groep 8 regelmatig op bezoek ging bij de bewoners. Hierdoor werden verschillende generaties met elkaar verbonden, een mooie invulling van burgerschap.

 

Om al deze excursies, uitstapjes en eventuele gastlessen die op school gegeven worden te bekostigen, vragen wij als school een IPC-bijdrage. Deze IPC-bijdrage valt onder de vrijwillige ouderbijdrage van een school.