Locatie: Overblijven - Informatie

Tussenschoolse opvang (TSO)

De tussenschoolse opvang wordt op de OBS Nicolaas Beets verzorgd door vrijwilligers. Zij houden tijdens het overblijven toezicht. De overblijf wordt gecoördineerd door de overblijf-coördinator in samenspraak met de directie van de school. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe en/of invalkrachten. Mocht u zich aan willen melden, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur.

De betaling wordt gecoördineerd door de school. Als u regelmatig gebruik wilt maken van de overblijf, raden wij u aan om een contract af te sluiten. Dit kan door een machtigingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ophalen bij de locatiedirecteur of downloaden via de schoolsite onder het kopje overblijfformulier.

Het is mogelijk om incidenteel over te blijven, de kosten hiervoor zijn € 2,50. Om incidenteel gebruik te kunnen maken van de overblijf dient u een strippenkaart aan te schaffen. De kosten voor deze strippenkaart zijn €25,00. De strippenkaart is verkrijgbaar bij de locatiedirecteur.

Op het moment dat u een dag wilt wisselen dient u dit een dag van te voren kenbaar te maken bij de administratie van onze school. Deze is te bereiken via het emailadres: administratie@obs-nicolaasbeets.nl.