Locatie: Passend onderwijs - De school

Passend onderwijs

Via onderstaande documenten willen wij u informeren over Passend onderwijs en over de invoering hiervan op de Beets. 

invoering_passend_onderwijs.docx

samenvatting_sop.docx