Locatie: Wat doet de OR? - Ouderraad - De school

Wat doet de OR?

De ouderraad (OR):

De Ouderraad organiseert  activiteiten die bijdragen aan een goed verloop van het onderwijs en het welzijn van de kinderen van OBS Nicolaas Beets en activiteiten om de betrokkenheid en participatie van de ouders met school te vergroten. Dit doet de Ouderraad door ouders te betrekken bij allerlei evenementen die door de OR en het schoolteam worden georganiseerd.

Kortom: activiteiten die de schooltijd van de kinderen extra leuk maken! Voor de activiteiten vraagt de OR een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar een aparte brief met meer informatie.


De OR organiseert en draagt onder andere bij aan:

  • Schoolbibliotheek
  • Sinterklaasversiering en Sinterklaasviering
  • Kerstversiering en Kerstviering 
  • Paasversiering en Paasontbijt 
  • Informatieavonden
  • Schooldisco
  • Zomerfeest
  • Eindmusical groep 8 
     

Stuur een mail of spreek de leden van de ouderraad gerust aan als u vragen, opmerkingen of ideeën met betrekking tot bovenstaande zaken heeft.