Locatie: Slotwoord - IPC - De school

Slotwoord

 

  • Het IPC wordt op dit moment in het Nederlands gegeven.
  • IPC is getoetst aan de nieuwe Nederlandse kerndoelen.
  • De Nederlandse inspectie heeft het IPC goedgekeurd.
  • De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden. ’s Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken.


Voor meer informatie zie de site: www.ipcnederland.nl