Locatie: IPC in de praktijk - IPC - De school

IPC in de praktijk

                     

 

 

 

    

   
   

   

   
   

                       

 

 

           

           

 

Rijswijk, 4 maart 2014

 

Aan: de ouders/ verzorgers van de leerlingen van groep 3 en 4.

 

 

De komende weken zullen wij werken met het thema “gebouwen en constructies”. Deze lessen zijn onderdeel van het IPC. Tijdens dit thema richten wij onze aandacht met name op kunstzinnige vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, techniek, lichamelijke opvoedig, natuurkunde en ict.

 

Tijdens aardrijkskunde zullen we van alles leren over:

  • het gebruik van kaarten.
  • verschillende gebouwen en constructies in de wereld.

 

Tijdens geschiedenis zullen we van alles leren over:

  • gebouwen en structuren van vroeger.
  • het maken van een tijdlijn en hierover vertellen.

 

Tijdens natuurkunde zullen we van alles leren over:

  • de eigenschappen van verschillende materialen die gebruikt worden voor het maken van gebouwen.

 

Tijdens muziek zullen we van alles leren over:

  • het herkennen en gebruiken van structuren binnen de muziek.

 

Tijdens bewegingsonderwijs zullen we van alles leren over:

  • hoe de structuur van het menselijk lichaam je helpt bij het balanceren.

 

Tijdens techniek zullen we van alles leren over:

  • hoe we met technische materialen gebouwen en constructies kunnen maken.

 

Tijdens kunstzinnige vorming zullen we van alles leren over:

  • hoe we met diverse materialen verschillende gebouwen kunnen maken.

 

Tijdens internationaal zullen we van alles leren over:

  • wat verschillen kunnen zijn tussen de gebouwen hier en in andere landen.

 

Alle lessen zijn speciaal geschreven om uw kind de leerdoelen te laten bereiken. De kinderen zullen lezen, onderzoeken, schrijven, tekenen en alleen of in groepjes werken. Ze zullen regelmatig hun informatie en ideeën presenteren aan elkaar. De vorderingen van uw kind zullen wij nagaan door middel van bepaalde activiteiten en door de kinderen uitleg te laten geven over hun werk.

We zullen uw kind zo nu en dan ook vragen dingen mee naar school te nemen. Mocht u in het bezit zijn van een maquette, andere materialen of heeft u een beroep passend bij dit thema, dan horen wij dit graag deze week.

 

Op woensdag 16 april om 12.00 uur bent u van harte welkom om ter afsluiting van het thema onze tentoonstelling te komen bekijken in de klas. Op woensdag 23 april zal er, mits er voldoende ouderhulp is, een excursie plaatsvinden. In de onderstaande huiswerkbrief vindt u hier meer informatie over.


Als u opmerkingen of vragen over het werk van uw kind heeft, komt u dan gerust even naar ons toe.

 

Met vriendelijke groet,

Nikie, André, Adrie en Eva

 

 

 Huiswerkbrief :

 

Geachte ouders/verzorgers :

 

Op dinsdag 4 maart starten wij in groep 3 en in groep 4 met het thema : “gebouwen en constructies”.

Vanaf nu zijn wij blij met tijdschriften met daarin  plaatjes van bruggen, woningen en andere gebouwen in de wereld. Denkt u hierbij ook aan gebouwen zoals paleizen en kastelen, tempels en moskeeën, boerderijen en molens,een leemhut in de tropen,  tipi’s en iglo’s, kortom verschillende woonvormen in Nederland en in de rest van de wereld.

Misschien heeft u foto’s of ansichtkaarten van uw bezoek aan de Eiffeltoren in Parijs of de Tower Bridge in Londen.

Ook zou u uw kind kunnen assisteren bij het zoeken naar foto’s op dit gebied op internet.

Tijdens een wandeling of autoritje zou u uw kind attent kunnen maken op verschillende gebouwen en constructies, zoals het Prins Clausplein en het Kleinpolderplein. Kijk tijdens de wandeling eens naar boven, misschien ontdekt uw kind mooie gevels.

 

Ook vragen wij u vriendelijk om allerlei dingetjes, waarmee je een  gebouw kunt bouwen te sparen.

Denkt u hierbij aan kleine doosjes (lucifers), kurk, lapjes stof, restje behang, poppetjes , doosjes /verpakking rijst, hagelslag e.d., ijslolliestokjes en buigrietjes.

Wilt u svp dit thuis verzamelen en bewaren? Het mag op maandag 7 april worden meegenomen naar school.

 

Tijdens geschiedenis gaan we een wandeling maken op zoek naar oude gebouwen.

We willen graag in groepjes een route lopen en zouden uw hulp hierbij goed kunnen gebruiken.

Op dinsdag 18 maart vertrekt groep 4 om 14.00 uur.

Op donderdag 20 maart vertrekt groep 3 om 13.45 uur.

U kunt zich aanmelden bij één van ons.

Ook zullen we een lijst in de gang ophangen, waarop u kunt aangeven wanneer u komt helpen.

 

Op vrijdag 11 april en op maandag 14 april gaan we de hele middag  bouwen aan een werelddorp getiteld : “Beetslandia” met allerlei  kosteloos materiaal.

Uw hulp kunnen wij ook hierbij goed gebruiken.

Wilt u zich opgeven bij één van de leerkrachten als u één van deze middagen een helpende hand kunt bieden?

 

Op woensdag 16 april om 12.00 uur mag u onze wereldtentoonstelling komen bewonderen.

 

Op woensdag 23 april  willen wij als afsluiting van het thema iets doen wat we nog even geheim willen houden.

Hierbij hebben wij  echter  auto’s om kinderen te vervoeren en veel begeleiding nodig. Alleen dan kan de excursie doorgaan.

We hopen op uw hulp te mogen rekenen.

 

Met vriendelijke groet,

André, Nikie, Eva en Adrie.