Schoolplan en kwaliteitszorg

Schoolplan 2019-2023
Dit jaar wordt er gewerkt aan het maken van het schoolplan voor de komende 4 jaar.
  • Op 29 oktober heeft het team een studiedag gewijd aan et vaststellen van de kernwaarden en de ambities voor de komende 4 jaar.
  • Op 19 november zal de JMR overleggen met de directie over het nieuwe schoolplan.
  • Op 20 november is er een actieve informatie avond voor de  ouders gepland.
 
Schoolplan 2015-2019 
Via onderstaande link kunt een samenvatting van het schoolplan 2015-2019 lezen.
 
Schoolplan 2011-2015
U kunt het schoolplan 2011-2015, of de afzonderlijke jaarplannen inzien bij de directie. Maakt u hiervoor een afspraak met locatiedirecteur Peter Holswilder via  directie@obs-nicolaasbeets.nl of belt u naar 070 395 26 09.
  
Inspectierapport
Op 15 mei 2012 heeft de school een bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie. Samengevat is de conclusie dat OBS Nicolaas Beets het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
 
Onderstaand kunt u het definitieve inspectierapport waar de school trots op is teruglezen:
inspectierapport_obs_nicolaas_beets_mei_2012.pdf