Verlofaanvraag

Verlof buiten de vakanties om is niet toegestaan. Er is slechts één uitzondering, namelijk als één van beide ouders géén van de schoolvakanties (in totaal 13 weken per jaar) weg kan. Er moet dan wel een werkgeversverklaring worden overhandigd. Bij gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing, een huwelijk van een familielid of een jubileum, is het mogelijk een verlofdag aan te vragen.

 

Het formulier “verzoek om vrijstelling schoolbezoek” kunt u verkrijgen bij de directie of downlaoden via onderstaande link. Een aanvraagformulier dient minimaal een maand voor het gewenste verlof bij de locatiedirecteur te zijn ingeleverd. U krijgt binnen veertien dagen antwoord op uw verzoek.


Bij overtreding van het hierboven genoemde is de directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.