Locatie: Groep 5 - Groepen

welkom in groep 5

Dit is groep 5!
5img_2264_kopie.jpg

 

Wat doen we in groep 5?
In groep 5 doen we rekenen, taal, spelling, lezen, topografie, verkeer, Engels en natuurlijk IPC. Dit jaar hebben we iets nieuws, wij zijn dit schooljaar gestart met Snappet. Dit betekent dat wij onze lessen niet in een schrift maken maar op een tablet. De lessen die wij doen zijn gewoon hetzelfde als uit het lesboek, maar het is heel fijn dat het gelijk wordt nagekeken. Zo weten we gelijk of we de opgaven goed hebben gemaakt of niet. Als we het niet goed hebben verbeteren we het gelijk en daarmee begrijpen wij goed hoe iets moet. Wat ook fijn is aan Snappet is dat we kunnen werken op ons eigen niveau. Als we klaar zijn met de les kunnen we op 'het plusje' tikken waarbij we opgaven maken op ons eigen niveau. We doen nu rekenen, automatiseren en technisch lezen met Snappet. Later dit schooljaar zullen we ook spelling en taal met Snappet gaan doen. Begrijpend lezen blijven we gewoon op papier doen. We blijven ook leren schrijven doordat we schrijfles krijgen en de schrijfverhalen van taal op papier schrijven.
Dit jaar hebben wij van ma t/m vrij les van juf Anne.

De IPC-thema's van dit schooljaar zijn:
- Red de wereld!
- Sinterklaas
- Kerst
- Luchthavens
- Jong en oud
- Dinosaurussen
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Huiswerk

Hier plaatst de juf het huiswerk van de komende periode. Ook staat erbij wanneer de toetsen worden afgenomen.

Spelling
thema_8_week_1_klein_kleiner_kleinst_doc.docx (oefendictee op donderdag
 14 juni)
thema_8_week_2_kinderen_en_hersenen.doc (oefendictee op donderdag 21 juni)
thema_8_week_3_hijskraan.doc (oefendictee op donderdag 28 juni)

 

Topografie

toets_topografie_9_wegen.pdf    (toets op vrijdag 29 juni)

Spreekbeurten

We zijn begonnen met de spreekbeurten. Hieronder een bestand met alle data en namen en een stappenplan om de spreekbeurt te maken.

spreekbeurt_data.pdf

stappenplan_spreekbeurt_1.pdf
 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Informatieavond

Via onderstaande link komt u bij de powerpoint zoals deze is gepresenteerd tijdens de informatieavond in september 2017

informatieavond_groep_5.ppt

Ook was deze avond de informatieavond over Snappet. Deze presentatie is te vinden op de website onder het kopje informatie.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

Kinderboekenweek

De moeder van David is komen vertellen over wat de kinderboekenweek inhoud en welke boeken de gouden griffel en de gouden penseel hebben gewonnen. Ook heeft zij het fantastische kinderboek; De kinder-eter voorgelezen. Groep 5 vond dit een superleuk verhaal.

Sinterklaas

Dinsdag 5 december hebben wij Sinterklaas gevierd in de klas. De kinderen hebben mooie surprises gemaakt en gedichten voor elkaar geschreven. Het was een geslaagd feest!

 20171205_113437.jpg